www.89sportsgym.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - ไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณฟิตเนส

เลขที่บัญชี : 522-252485-6

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 087-148-3711 คุณธวัชชัย